2012-10-19

NIIGATA MURASAKI TENJISOKUBAIKAI


NIIGATA MURASAKI  TENJIKAI

Daisuke Hosono   Shingo Kawano   Takahashisan


Staight six ・ Jin Saito